Eduard Kočiš (REPUBLIKA): Treba si vedieť zobrať príklad aj z východu

Vláda SR, by si mala brať príklad nie len zo západu, ale občas pozrieť aj východ,…

Viliam Ostrožlík (REPUBLIKA): BRICS

Od 1.1.2024 sa organizácia krajín BRICS (Brazília, Rusko, India, Čína, Juhoafrická republika) rozšíri a ďalších 6…

Viliam Ostrožlík (REPUBLIKA): Vývoj bankrotov

V priloženom grafe je zobrazený štvrťročný vývoj bankrotov podnikateľských subjektov. Dáta za príslušný štvrťrok sa porovnávajú…

Viliam Ostrožlík (REPUBLIKA): Ekonomické vzťahy krajiny

Základný ukazovateľ, ktorý sledujeme v ekonomike je HDP (Hrubý domáci produkt). Je to finančné vyjadrenie hodnoty…

Viliam Ostrožlík (REPUBLIKA): Vývoj ziskovosti a rentability bankového sektora na Slovensku

Pri posudzovaní ziskovosti bankového sektora je okrem údajov o dosiahnutom zisku (či už pred alebo po…

Viliam Ostrožlík (REPUBLIKA): Ako zadlžovali vlády svojich občanov za posledné (krízové) roky

V grafe vľavo je uvedený rast hrubého dlhu príslušnej krajiny EÚ v prepočte na jedného jej…

Viliam Ostrožlík (REPUBLIKA): Ako zadlžovali vlády svojich občanov za posledné (krízové) roky

V grafe vľavo je uvedený rast hrubého dlhu príslušnej krajiny EÚ v prepočte na jedného jej…

Viliam Ostrožlík (REPUBLIKA): Hypotekárne úvery

Vysoké úrokové sadzby môžu byť skutočne problémom pre nezanedbateľnú časť dlžníkov, ktorí splácajú hypotekárne úvery. Nebudú…

Viliam Ostrožlík (REPUBLIKA): To naozaj chceme takúto EÚ?

Pred pár dňami som písal o „peniazoch pre Ukrajinu“, ktoré poskytuje EÚ. Včera zverejnil portál Politico…

Viliam Ostrožlík (REPUBLIKA): 50 000 000 000!

V piatok v správach zazneli informácie o tom, že EÚ pripravuje nový balík finančnej pomoci pre…