Viliam Ostrožlík (REPUBLIKA): Vývoj ziskovosti a rentability bankového sektora na Slovensku


Pri posudzovaní ziskovosti bankového sektora je okrem údajov o dosiahnutom zisku (či už pred alebo po zdanení) potrebné pozerať aj na rentabilitu vlastného kapitálu. Málo sa o rentabilite hovorí, ale asi každý uzná, že nie je jedno ako sa zhodnocuje konkrétna investícia. Zisk 100 eur môže byť veľmi vysoký, ako bol vytvorený investíciou vo výške 400 eur (rentabilita 25%), ale je malý, ak bol vytvorený investíciou vo výške 4000 eur (rentabilita 2,5%). V priloženom grafe je pre výpočet rentability použitý zisk po zdanení a rok 2023 je prepočítaný na ročnú základňu, keďže oficiálne údaje sú dostupné za prvých šesť mesiacov tohto roka.