Viliam Ostrožlík (REPUBLIKA): BRICS


Od 1.1.2024 sa organizácia krajín BRICS (Brazília, Rusko, India, Čína, Juhoafrická republika) rozšíri a ďalších 6 (Saudská Arábia, Spojené arabské emiráty, Argentína, Egypt, Etiópia, Irán) na celkovo 11 krajín.

V priložených grafoch sú krajiny BRICS porovnávané s inými ekonomickými zoskupeniami. Údaje sú čerpané zo Svetovej banky a ich nominálne vyjadrenie, ako aj údaje v parite kúpnej sily sú za rok 2022. BRICS v grafoch zahŕňa všetkých 11 krajín. Nominálne vyjadrenie predstavuje HDP príslušného zoskupenia krajín v USD, parita kúpnej sily v tzv. medzinárodných USD. Parita hodnotí „silu“ ekonomiky. Zjednodušene sa to dá vysvetliť tým, že za 100 USD je možné kúpiť rôzne objemy/množstvá toho istého tovaru (služieb) v rôznych krajinách. Napríklad pri dnešnom kurze (EUR/USD) by sme za 100 USD dokázali kúpiť približne 52l bežného benzínu na Slovensku, ale v Nemecku iba 47l. Alebo sa to dá interpretovať tak, že keď sa na Slovensku vyrobí tovaru za 100 USD, tak rovnaký objem tovarov má v Nemecku hodnotu 90 USD. Ako to teda vyzerá s podielom už rozšíreného zoskupenia BRICS na svetovej ekonomike je uvedené v spomínaných grafoch.