Viliam Ostrožlík (REPUBLIKA): Ako zadlžovali vlády svojich občanov za posledné (krízové) roky


V grafe vľavo je uvedený rast hrubého dlhu príslušnej krajiny EÚ v prepočte na jedného jej obyvateľa za obdobie od 1.1.2020 do 31.3.2023. Švédsko ako jediné dokázalo znížiť dlh na obyvateľa za sledované obdobie.

V grafe vpravo je uvedený pomer rastu dlhu a rastu nominálneho HDP, vždy v prepočte na obyvateľa. Údaje do 100% znamenajú, že výkonnosť ekonomiky bola vyššia, ako tempo jej zadlžovania. Hodnoty nad 100% vyjadrujú opak, tzn., že krajinám rástli dlhy vyššou dynamikou, ako bolo tempo ich hospodárskeho rastu.

Je zložité interpretovať tieto údaje v krízových rokoch. Fakt je ten že dynamika hospodárskeho rastu by mala byť vyššia, ako zadlžovanie. Jednoduchými slovami, prenesené na úroveň financií domácnosti. Rast dlhu rodiny by nemal byť vyšší, ako je rast jej príjmov. Krátkodobo je to možné, z dlhodobého hľadiska je to neudržateľné.