Viliam Ostrožlík (REPUBLIKA): Vývoj bankrotov


V priloženom grafe je zobrazený štvrťročný vývoj bankrotov podnikateľských subjektov. Dáta za príslušný štvrťrok sa porovnávajú k roku 2015. V druhom štvrťroku 2023 dosiahol za Slovensko údaj hodnotu 174,8%. Znamená to, že počet bankrotov v druhom štvrťroku 2023 bol o 174,8% vyšší, ako v roku 2015.

Ako sa vyvíjala situácia v EÚ a Eurozóne je v grafe vidieť tiež, počet bankrotujúcich subjektov bol väčšinu sledovaného obdobia nižší, ako v roku 2015.

Slovensko má od roku 2017 najvyššiu mieru bankrotov z krajín EÚ.