Viliam Ostrožlík (REPUBLIKA): Ekonomické vzťahy krajiny


Základný ukazovateľ, ktorý sledujeme v ekonomike je HDP (Hrubý domáci produkt). Je to finančné vyjadrenie hodnoty všetkých tovarov a služieb, ktoré sa v ekonomike vyprodukujú za určité obdobie, obvykle jeden rok. Napríklad HDP Slovenska dosiahol v roku 2022 hodnotu 109,65 mld eur (v bežných cenách). HDP vytvárajú všetky subjekty, ktoré v ekonomike vykonávajú činnosť a to bez ohľadu na to, či sú domáce alebo zahraničné.

Ďalším ukazovateľom je HND (Hrubý národný dôchodok), ktorý meria hodnotu vytvorenú „národnými“ subjektami po celom svete. V ekonomickej teórii sú to také, ktoré sú rezidentmi, alebo inak, majú „ekonomické občianstvo“ danej krajiny. HND Slovenska dosiahol za rok 2022 hodnotu 107,82 mld eur.

V priloženej tabuľke sú uvedené pozície krajín EÚ, ktoré sú kalkulované ako rozdiel HND a HDP. V prípade Slovenska to znamená, že hodnota vytvorená slovenskými subjektami po celom svete dosiahla nižšiu úroveň, ako hodnota vytvorená všetkými subjektami na Slovensku, a to o 1,83 mld eur. Najlepšie sú na tom nemci, ktorí vyrábajú (doma a v zahraničí) viac, ako vyrábajú subjekty (domáce a zahraničné) v Nemecku.

Údaje za Grécko a Rumunsko nie sú zverejnené.