Milan Uhrík (REPUBLIKA): Pozor na nový vládny zákon o politických čistkách


Vláda sa v súčasnosti snaží o presadenie nového zákona o politických čistkách. Oni to samozrejme nazývajú múdrejšie – ako novelu zákona o štátnej službe.

O čo ide? Vládni funkcionári si chcú rozšíriť kompetencie o možnosť odvolať vedúcich zamestnancov aj bez udania dôvodu. Proste aby mohli vyhadzovať ľudí a odborníkov len tak. A nahrádzať ich svojimi Pročkovcami. Mimochodom, Pročko je skutočne jeden zo spolupredkladateľov toho zákona.

Takto na hulváta ľudí zo štátnej služby zatiaľ nikto nevyhadzoval. Vládni amatéri posúvajú systém “našich ľudí” na úplne novú úroveň.

Do programu vlády si síce napísali, že vraj budú preferovať “odborníkov namiesto našich ľudí”. V realite však robia horšie ako presný opak.

Ak by chceli riadiť štát profesionálne, tak by rešpektovali princíp politickej neutrality a nestrannosti v štátnej správe. Snažili by sa o stabilitu a rovnaké zaobchádzanie To sú pre nich však neznáme pojmy…

Ak tento zákon vládni poslanci naozaj predložia do parlamentu na schválenie, tak ich ako opozícia v parlamente roznosíme na kopytách.

Rozvracajú celý štát. Totálni amatéri, navyše aj arogantní. Raz za to budú pykať.