Lukáš Machala (REPUBLIKA) zverejnil právny dokument pre rodičov školopovinných detí


“Dávnejšie som sa pripojil k tejto občianskej iniciatíve. Dnes nie je čas na reči, treba ČINY.

Priatelia aj nepriatelia, všetkým, kto má rád svoje deti a nechce ich nechať fyzicky a psychicky týrať protiprávnymi výmyslami našej totalitnej a nehumánnej vládnej moci, poskytujem bezplatne vzorový dokument – „Predžalobná výzva na zdržanie sa a upustenie od protiprávneho konania“. Je určená pre rodičov – zákonných zástupcov detí a pre pedagogických a nepedagogických pracovníkov. Obe strany vyzývam na rozumný a nekonfliktný dialóg. Len tak možno dospieť k cieľu, ktorým je ZDRAVIE a riadny výchovno-vzdelávací proces našich detí.

Zároveň upozorňujem, že pokiaľ budete do uvedeného právneho dokumentu neodborne zasahovať, svojvoľne ho pozmeňovať, alebo vytrhávať účelovo jednotlivé state z kontextu, NEMOŽEM niesť ZODPOVEDNOSŤ za prípadný neúspech Vášho snaženia vo veci ochrany práv a oprávnených záujmov Vašich školopovinných detí! To prosím berte NA VEDOMIE!”

Právne podanie objavíte tu: