Milan Mazurek (REPUBLIKA): VLÁDA CHRÁNI NEPRISPÔSOBIVÝCH!


Takto môžu zničiť aj váš život! Štát vám nijak nepomôže!

Ak si myslíte, že na Slovensku niekedy existoval právny štát, ste na omyle!

To, čo musia zažívať niektorí ľudia len preto, že majú za susedov neprispôsobivých občanov je hotový teror.Napriek jasným porušeniam zákonov, napriek obrovskej škode na majetku a zdraví, vás štát nechá napospas tomuto osudu a voči asociálom nijak nezasiahne!

Chráni ich a vám dáva pocítiť, že ste menejcenným občanom. Napriek tomu, že celý život pracujete a platíte dane.

Táto rodina z východného Slovenska nemôže užívať svoj majetok. Celý pozemok a stavby na ňom majú zamorené splaškami, ktoré na nich voľne vypúšťajú susedia nad nimi. Trvá to desaťročia a spravodlivosti sa domôcť nedokážu…

UŽ TO KONEČNE ZASTAVME! Zákon musí platiť pre každého rovnako. Nedovoľme už tomuto štátu riadenému hlupákmi a zradcami, aby ruinoval ľudí. Rozhodnime sa 30. septembra správne.