O vakcínach budete písať len pozitívne! Inak prídete o prácu, odkazuje austrálska vláda zdravotníkom


Už nečakajte žiadne osobné názory, ani pravdu o COVID19 vakcínach od austrálskych lekárov. Ich vláda rozoslala list všetkým aktívnym zdravotníkom z praxe, pričom sa vyhráža „vyšetrovaním, regulačnými opatreniami“ (možno zrušením lekárskej licencie a dokonca trestným stíhaním), ak povedia niečo, čo je v rozpore s dogmou štátu, vlády a médií.

Austrália, kde totalitu jedného názoru a štátom riadenú cenzúru v minulosti ešte nezažili, sa postupne mení s vládou progresívcov a liberálov na totalitný štát. Dôkazom je nová “korešpondencia” Austrálskej agentúry pre reguláciu praktických lekárov, ktorá medzi riadkami vydiera zamestnancov v zdravotníctve.

Regulačný orgán “dôrazne odporúča všetkým registrovaným praktickým lekárom a študentom absolvovať kompletný očkovací kurz, aby boli vyškolení na podávanie vakcín a poskytovanie presných informácií a rád o očkovaní proti COVID-19, vrátane priestoru sociálnych sietí, médií a reklamy“. To by ešte nebolo nič zvláštne, ak by o pár riadkov nižšie nenasledovala ďalšia požiadavka, ktorá hraničí s vydieraním a vymáhaním jediného názoru.

Akákoľvek propagácia vyhlásení (názorov) proti očkovaniu alebo zdravotných odporúčaní, ktoré sú v rozpore s tými najlepšími vedeckými dôkazmi k dispozícii alebo snaha o aktívne podkopanie národnej imunizačnej kampane (vrátane sociálnych sietí) nie je podporovaná národnými orgánmi. Môže byť v rozpore s tzv. Kódexom správania a predmetom vyšetrovania a možných regulačných opatrení… Národné orgány vyvinuli usmernenie, aby pomohli registrovaným praktickým lekárom porozumieť svojim povinnostiam a dodržiavať ich pri používaní sociálnych médií. Usmernenie vysvetľuje, že aktivita registrovaných praktických lekárov na sociálnych sieťach musí byť v súlade s regulačným rámcom pre ich povolanie a nesmie byť v rozpore s (reklamnou, očkovacou) kampaňou v oblasti verejného zdravia, ani v rozpore s austrálskou politikou očkovania proti COVID-19… Národné orgány môžu zvážiť, či odborník neporušil svoje profesionálne povinnosti a bude sa týmito záležitosťami vážne zaoberať, v súlade so stanoveným postupom.

Skrátka a v spojení s predošlým odsekom, lekári budú poskytovať informácie o očkovaní, ale výhradne tie v prospech vakcinácie a oficiálnej, progresívnej politiky v Austrálii. Ak by si lekári, zdravotníci, zdravotné sestry alebo študenti dovolili verejne vyhlásiť alebo napísať niečo iné, okamžite by ich mohol na pripravenom telefónnom čísle a webovej stránke (kde môžu vyjadriť “znepokojenie”) nahlásiť agilný udavač. Kvôli vyjadreniu slobodného názoru by tak mohli prísť o reputáciu a v konečnom dôsledku aj o živobytie.

Celý dokument od austrálskych byrokratov a politikov si môžete pozrieť TU.