Rúška a respirátory sú novou hrozbou znečistenia životného prostredia!


“Mimochodom, kto z vás ešte používa rúško tak, ako by sa malo? Poctivo v interiéroch, vždy len jednorazovo, doma si ho dávať dole v sterilných gumených rukaviciach…?”

Milan Uhrík: “Nie, nosenie rúšok nie je normálne. Má to byť mimoriadne opatrenie určené na časy, keď je vážne zle. Nie, keď je epidémia len v zaplatených masmédiách.”

“Extrémne nosenie rúšok nie je správne. Kvôli nášmu zdraviu, kvôli slobode, kvôli prírode.”