Jozef Viktorín (REPUBLIKA): Transatlantický výlet ministra Naďa


Predseda odborného tímu pre obranu a bezpečnosť generál J. Viktorín pokladá vo svojom príspevku otázky, na ktoré máju slovenskí občania právo poznať odpoveď. Žiaľ, ministerstvo o nich mlčí.

“Tak výlet do USA bol úspešný aspoň podľa glosovania pána ministra. Ale skutočne bol úspešný? Pre koho? Pre Ozbrojené sily SR? Pre slovenskú ekonomiku? Pre individuálny prospech?

Je iste prestíž byť v USA a rokovať. Napríklad o zmluve o obrannej spolupráci, ktorá podľa ministra potvrdzuje trvale dobré vzťahy. Ozaj dobré? Pripomeniem, že nás tieto vzťahy zatiahli do vojen v Iraku a Afganistane, hoci v oboch konfliktoch sa robilo to, čo každý mierumilovný človek odsudzuje. Mali nás presvedčiť o tom, že modernizácia OS SR je nutná a najlepšie keď to budú americké výrobky ako F-16 alebo Black Hawk.

Viete, čo by mohlo zaujímať pozorných občanov? Či je v zmluve zahrnutá aj modernizácia letiska Kuchyňa a Sliač. Ako to je s pozemkami hlavne na letisku Sliač? Kupuje „pôdu“ iba maďarská vláda alebo aj americká? Pán minister, predávate Slovensko alebo už ste ho predali? Aké systémy budú používané na letiskách: európske alebo americké? Ak americké, prečo? Viete to vysvetliť občanom SR? Alebo predpokladáte, že je to len na Vás a nikoho k tomu nepotrebujete? Pripomínam, že žijete z daní občanov Slovenskej republiky, tak ako aj OS SR.

Tiež bude zaujímavá informácia aké prostriedky na modernizáciu letísk boli použité z rozpočtu MO SR, koľko prispelo NATO a koľko naši partneri z USA. A čo nás toto „partnerstvo“ bude stáť? Verím, že nebudeme splácať súhlasom s cudzou prítomnosťou alebo niečím iným. K tomuto sme sa pri vstupe do štruktúr nezaviazali a fakt je, že to nevedia len tí, ktorí nadprácou prispievajú k strate suverenity. Tí sa skôr potešia večernému stretnutiu so známym filantropom po oficiálnom programe.

Môžeme len dúfať, že sme stále parlamentnou republikou a Vaša informácia – či už vo vláde alebo v NR SR – bude riadne prediskutovaná. Aj keď nepredpokladám, že by sa niečo zmenilo, keďže verní prisluhovači v parlamente vedieť alebo oponovať nebudú.”