Jozef Viktorín (REPUBLIKA): Personálne rošády?


Prečo je otázka výmeny na top pozíciách v spravodajských službách na stole hneď v deň vymenovania prezidentkinej vlády? Dôvody môžu byť nasledujúce:

● súčasné vedenie niekomu nevyhovuje preto, že si plní stanovené povinnosti vyplývajúce zo zákona;

● k tomu, aby sa štát rozkýval v základoch, zostali iba tieto inštitúcie ako-tak nezávislé, čo samozrejme je tŕňom v oku;

● úspech novotvarov ako Demokrati a podobných závisí od pamäte práve týchto inštitúcií, a to sa ukazuje ako problém, ktorý je dokonca väčší než odhaľované kauzy minulých vlád.

Otváranie týchto otázok pár mesiacov pred voľbami je nebezpečný precedens. A jeden dôležitý moment. Najviac sa z toho tešia zahraniční diplomati, ktorí monitorujú rozpad spoločnosti vo všetkých oblastiach. Oblasť výmeny v spravodajských kruhoch je totiž vždy pre nich prioritou číslo jedna. A to je jedno ktorej mocnosti či štátu. Bez výnimky. Môžu si vykonávať vlastné operácie spravodajského charakteru bez klasickej kontroly na území Slovenska.

Takže táto otázka, ktorú otvárajú médiá k premiérovi a prezidentke, nie je ničím iným, len dobre časovanou hrou v duchu „ich slobody a demokracie.“ Potvrdzuje sa, že keď neviete vyhrať, vymeňte hráčov. To sa deje na Slovensku. Lebo strach a odhalenie škodlivých krokov minulých „lídrov“ je bližšie než si všetci vieme predstaviť.