Ivana Slivková (REPUBLIKA): BRÁZDA PROTI (NE)SPRAVODLIVOSTI


Hoci je súčasťou Trestného poriadku už roky, otázky budí až dnes? O paragrafe 363 Trestného poriadku sa toho popísalo už veľa, politicky sa o ňom diskutovalo ešte viac, ale to, čo sa o ňom reálne vie, je urputne málo.

V úvode treba povedať, že to nebol pán Žilinka, a dokonca ani Robert Fico, kto tento “paragraf” vymyslel a navrhol začleniť do Trestného poriadku. Bolo to na podnet vtedajšieho ministra spravodlivosti Daniela Lipšica, ktorý túto právomoc GP odôvodňoval tým, aby mohlo dôjsť k náprave nezákonnosti v trestných konaniach. Novela prešla parlamentom, pričom za ňu hlasovalo až 90 poslancov (VRÁTANE súčasného úradníckeho ministra vnútra pána Ivana Šimka).

Aj keď sa hovorí o “paragrafe 363”, v skutočnosti nejde o jeden paragraf, ale o celý mechanizmus, ktorý oprávňuje generálneho prokurátora zrušiť právoplatné rozhodnutie v prípravnom konaní, KTORÝM BOL PORUŠENÝ ZÁKON. Tento inštitút je predmetom štyroch paragrafov Trestného poriadku a vymedzuje podmienky, lehotu a spôsob, akým je generálny prokurátor ako strážca zákonnosti oprávnený rozhodnúť v prípade porušenia zákona v štádiu vyšetrovania. Nejde teda o žiadnu ľubovôľu či arbitrárnosť v rozhodovaní GP, ako sa tento inštitút snažia interpretovať niektoré médiá.

Nemožno hovoriť o suplovaní súdnych právomocí generálnym prokurátorom, nakoľko prípravné konanie predchádza konaniu súdnemu, a je to práve (generálny) prokurátor, ktorý má v prípravnom konaní pozíciu garanta zákonnosti. Žiadna cesta za spravodlivosťou predsa nemôže byť dláždená porušením zákona a na tejto zásade stojí celé trestné konanie.

A v závere stojí za zmienku, že v minulosti paragraf 363 využil generálny prokurátor na stiahnutie obvinenia Michala Havrana za článok o súčasnom poslancovi Kuffovi. Bývalý generálny prokurátor Jaromír Čižnáč zase dostal z väzby aktivistov Greenpeace, ktorí obsadili ťažobnú vežu. Prečo tento “sporný” paragraf nebol sporný v čase, keď oslobodzoval pre režim “prospešných” jedincov?

Nie, paragraf 363 Trestného poriadku nie je brázdou proti spravodlivosti. Práve naopak, paragraf 363 je brázdou PROTI NESPRAVODLIVOSTI.