Generál Jozef Viktorín: Afganistan – bol občan oklamaný?


“Je zrejmé, že Severoatlantická aliancia bude hľadať dôvody ako je dôležité z Afganistanu odísť a pritom neuraziť „strýčka Sama“, ktorý sa rozhodol rokovať a podpísať dohodu s Talibanom.

Spojené štáty znovu ukázali, že keď ide o ich záujmy, tak partnerov nepotrebujú. Partneri vlastne inú možnosť ako akceptovať rozhodnutia podobného typu ani nemajú.

Ozbrojené sily Slovenskej REPUBLIKY (OS SR) boli, resp. stále sú, v Afganistane aktívne. Ale viete priatelia, čo je dnes dôležité? Pre zdôvodnenie ďalšieho postupu totiž neobstojí argument, že Slovensko sa musí riadiť rozhodnutím Aliancie. Vytvorilo by to dojem akoby sme s touto možnosťou nepočítali, nemali analýzu k situácii, ani možné scenáre.

Sme zvrchovaná REPUBLIKA, ktorá má zodpovednosť za svojich obyvateľov, medzi ktorých patria aj príslušníci misie v Afganistane. MO SR očividne nepovažuje tému za prioritnú a zaujímavú. Napriek tomu by som rád dostal odpoveď na pár otázok:

📣 Koľko príslušníkov OS SR sa do dnešného dňa misie zúčastnilo?
📣 Koľko z nich ešte dnes slúži v OS SR?
📣 Ako prispievajú získané skúsenosti (ktoré sú podľa ministerstva obrovské) k budovaniu vojenských kapacít OS SR?
📣 Koľko misia stála?
📣 Bola platená z rozpočtu MO SR?
📣 Koľko príslušníkov OS SR zahynulo v dôsledku ochrany iných, globálnych záujmov, najmä záujmov Spojených štátov?
📣 Aký slovenský záujem na pôde Afganistanu vidia naši funkcionári? Alebo existuje istý ekonomický benefit?

Je množstvo vecí, o ktorých by mali byť Slováci informovaní. Pretože celý čas sa na uvedenú misiu skladali z vlastných daní!

Pochopiteľne, vedeniu MO SR nevyhovuje o téme diskutovať. Obáva sa pomenovať fakty zrozumiteľne. Občania REPUBLIKY by totiž zistili, prečo sa na Afganistan museli skladať. Aj toto je priestor, z ktorého by sa uvoľnili financie skôr pre mladé rodiny, dôchodcov a v neposlednej miere na skvalitnenie zdravotnej starostlivosti.