Eduard Kočiš (REPUBLIKA): Trváme na princípe zásluhovosti!Zvýšenie príspevku pri narodení štvrtého dieťatka z terajších 151€ na 830€ ako poslanci Hnutia REPUBLIKA vítame.

Dôrazne však budeme trvať na pozmeňujúcom návrhu zákona k tomuto predkladanému návrhu, aby bol zachovaný princíp zásluhovosti.

To znamená, aby jeden z rodičov dieťaťa bol dlhodobo zamestnaný, a nevznikla reťazová reakcia rodenia detí iba kvôli tomuto navýšenému príspevku