Miroslav Urban (REPUBLIKA): Zúčastnil som sa recepcie iránskeho veľvyslanectva vo Viedni


Zaujímavé stretnutie s veľvyslancom Iránskej islamskej republiky – jeho excelenciou Abbas Bagherpoor Ardakani a poradcom pre záležitosti Slovenskej republiky Mahmoud Rezvani.

Na stretnutí boli zo Slovenska prítomní i zástupca vysokej školy (STU) a podnikatelia usilujúci sa o nové obchodné kontrakty s Iránom.

Irán napriek nekonečným sankciám má záujem o budovanie obojstranne výhodných rovnocenných vzťahov so všetkými krajinami v obchode, priemysle, kultúre, vzdelávaní.