Viliam Ostrožlík (REPUBLIKA): Slovenský priemysel


Priemysel tvorí asi štvrtinu našej ekonomiky a jeho vývoj je preto dôležitý pre celkový rozvoj slovenského hospodárstva. V mnohých odvetviach priemyselnej produkcie dosahujeme svetovú úroveň. Bohužiaľ, vládne politiky najmä v posledných rokoch nevytvárali podmienky na jeho udržateľný rast do budúcnosti. Vidieť to najmä na nešťastnej energetickej politike, ale veľké rany nášmu priemyslu uštedrili aj pandemické a najmä sankčné politiky. Je smutné pozerať na to, ako naši priemyselníci roky budovali svoje odvetvia, zamestnávatelia zveľaďovali svoje firmy, zamestnanci zdokonaľovali svoje zručnosti a teraz ich zo Slovenska doslovne vyháňajú podmienky vytvorené politikmi, ktorí nemajú k nášmu hospodárstvu žiadny vzťah. A to ďalšie „morové“ rany ešte len uderia, napríklad obmedzovanie registrácie automobilov so spaľovacími motormi, alebo pripravované sankcie.

Priložené grafy dokumentujú vývoj vo všetkých rozhodujúcich odvetviach priemyselnej produkcie. Za základňu je zvolený rok 2015, údaje sú indexami, ale dajú sa jednoducho čítať tak, že ide o percentá, kde rok 2015 je 100%. Údaje za rok 2023 sú spracované za prvých päť mesiacov.