Viktor Orbán: Riešenie je jediné – NEPUSTIŤ ICH do EURÓPY!


Tieto jednoduché slová povedal premiér Viktor Orbán v rádiu Kossuth. Objasnil, že maďarský prístup k migrácii je jediný efektívny, čím sa líši od „vynálezov“ Európskej komisie.

„Musí byť implementovaný maďarský model založený na dlhoročných skúsenostiach, preto u nás nemáme prakticky žiadnych migrantov. Preto iní na nás hľadia so závisťou, lebo Maďarsko má vlastný model…“

Sleduj viac vo videu: