Tomáš Špaček (REPUBLIKA): Referendum ako šanca pre Slovenko


Vieme, že naša amatérska vláda zlyháva vo všetkých oblastiach. Za najzávažnejšie zlyhanie však považujem to, akým spôsobom nás svojimi krokmi priblížili k zapojeniu sa do ozbrojeného konfliktu, ktorý sa odohráva na Ukrajine.

Je najvyšší čas to zastaviť, pretože konflikt môže eskalovať akýmkoľvek spôsobom a je trestuhodné vystavovať našich občanov eventuálnemu nebezpečenstmu. Aj preto poďte s nami na referendum!