Milan Uhrík (REPUBLIKA): Za obnovu poľnohospodárstva a skutočnú ochranu prírody!


Za obnovu poľnohospodárstva a skutočnú ochranu prírody! 🌲 Predstavujeme ďalší silný odborný tím 🇸🇰 REPUBLIKY

Obnova poľnohospodárstva a ochrana prírody sú naše priority! Slovensko je krajinu s významnou poľnohospodárskou a lesníckou históriou, ktorú chceme naplno zachovať a rozvíjať. Aspoň stručne:

Obnovu 🚜 poľnohospodárstva a posilnenie 🍞 potravinovej sebestačnosti chceme dosiahnuť nielen zastabilizovaním súčasných poľnohospodárskych subjektov, ale aj podporou nových, najmä mladých a rodinných farmárov.

V oblasti 🌲 životného prostredia presadzujeme skutočnú ochranu prírody založenú na dlhodobých skúsenostiach a odborných analýzach, nie na premotivovanom, ale často amatérskom aktivizme. 🪵 Drevo považujeme za strategickú surovinu, ktorú chceme spracovávať prioritne v drevospracujúcom priemysle na Slovensku. Zastavíme nekontrolované drancovanie a vývoz surového dreva zo štátnych lesov do zahraničia.

Presadzujeme rapídne dobudovanie kanalizácií, verejných 🚰 vodovodov a podporu recyklácie odpadov. Sme pripravení intenzívne riešiť sanáciu environmentálnych záťaží a pomôcť ľuďom s využívaním alternatívnych zdrojov energií. Tak, aby sme chránili prírodu a aby aj ľudia ušetrili 💶

Detailnejší program pre pôdohospodárstvo a životné prostredie nájdete na našej webstránke. Dosť už bolo amatérov v politike. Voľte hnutie odborníkov ✅

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02S4n8SY8GpTnTU9mKcCLBE1EEMx5WwpAXEedRm6rkW52EUe2XMPkAuFUjZGTt5uuwl&id=100044386691134