Tomáš Špaček (REPUBLIKA): Nové informácie o COVID vakcínach


Momentálne je aktuálnou témou zrada vlády voči slovenským občanom, ale nemôžeme zabúdať ani na iné dôležité udalosti, ktoré nás priamo ovplyvňujú.

Tzv. Proxy vojna odohrávajúca sa na Ukrajine úspešne prekrýva jednu veľmi dôležitú tému, ktorou je doslova záplava nových informácií ohľadne očkovania proti čínskej chrípke.

V nasledujúcom texte sa pokúsim zhrnúť tie najdôležitejšie informácie, ktoré sa v súvislosti s touto témou objavili:

1. Podľa vynálezcu mRNA platformy už existuje dostatok vedeckých dôkazov, že tieto nové typy vakcín môžu u ľudí spôsobovať určitú formu AIDS – syndrómu získanej imunodeficiencie. Možno ste aj vy vo svojom okolí zaznamenali, že vaši príbuzní alebo priatelia, ktorí očkovanie podstúpili, sú častejšie chorí, viac unavení apod. Našťastie to nie je pravidlo, ale zaznamenaných prípadov je už dosť.

2. Pfizer na príkaz texaského súdu zverejňuje desaťtisíce strán dokumentov súvisiacich s novými mRNA vakcínami, ktoré chceli pôvodne utajiť na desiatky rokov. Z dokumentov jasne vyplýva, že počiatočné klinické testy, na ktoré sa spoločnosť odvolávala a na základe ktorých EMA vakcínu schválila, boli plné nepresností a podvodov. (odkazy uvediem v komentároch)

3. Pfizer zatajil 9 strán plných zdravotných komplikácií, na ktoré mali doktori prihliadať pri aplikovaní vakcíny. Sú tam stovky diagnóz, na ktoré mal byť pred podaním vakcíny braný ohľad. Aj z tohto dôvodu sa nemalo očkovanie vykonávať tak, že vás opichajú v nákupnom centre, na vlakovej stanici a pod., pretože tí brigádnici, ktorí tam pracovali, nemali ani len najmenšiu vedomosť o zdravotnom stave ľudí, ktorých opichali.

4. Zo zverejnených dokumentov vyplýva, že len za prvé tri mesiace od spustenia očkovania im bolo nahlásených 42 086 nežiadúcich účinkov, z ktorých až 1 223 bolo fatálnych. Počet nežiadúcich účinkov bol tak enormný, že v jednom dokumente sa spomína potreba zamestnať 2 400 zamestnancov len na samotné spracovávanie hlásených nežiadúcich účinkov. Áno, 2 400 ľudí určených výhradne na túto činnosť!

5. Od zavedenia mRNA vakcín skokovo narástol počet myokarditíd a infarktov. Každý, kto sleduje šport, si už určite všimol ten náhly trend umierajúcich mladých športovcov. Takmer vždy ide o zaočkovanú osobu, ktorá podľahne zlyhaniu srdca… Vzhľadom k vysokej intenzite tréningov a zápasov sa rýchlejšie prejaví poškodenie srdca a ciev spôsobené očkovaním. Podľa najnovších informácií je nárast infarktov u mladých ľudí na úrovni 86,7%. Žiaľ, spike protein z vakcíny putuje aj k iným orgánom, kde spôsobuje rad ďalších komplikácií. Celý rozsah tohto problému budeme poznať až o dlhé roky.

6. V Nemecku bol pred pár dňami veľký škandál, pretože neboli hlásené mnohé vedľajšie účinky očkovania. Pri číslach, ktoré vidíme na Slovensku, nepochybujem o tom, že naša evidencia je ešte ďaleko horšia. Ide o veľmi vážnu vec a preto zodpovední budú raz za toto niesť trestnú zodpovednosť.

7. Veľká Británia začala oficiálne tajiť čísla o počte nežiadúcich účinkov.

8. V nemeckej tlači sa začína hovoriť o post-co*idovom syndróme spôsobenom vakcínami.

Dalo by sa toho napísať viac, ale snažil som sa zhrnúť to najdôležitejšie o tejto téme za posledných pár týždňov.

Niektoré informácie, ktoré som tu uviedol boli v istej miere známe alebo aspoň predpokladateľné už nejaký čas. Preto, ak budeme súčasťou ďalšej vlády, bude mojim osobným záujmom dostať pred súd každého vládneho politika, ktorý sa pričinil o vytvorenie stavu, kde štát priamo a nepriamo nútil zdravých ľudí podstúpiť tento experiment, za ktorí mnohí zaplatili tou najvyššou cenou – zdravím a životom.