Jozef Viktorín (REPUBLIKA): S-300 ako dar


Darovanie S-300 Ukrajine je potrebné vysvetliť tak, aby bolo zrejmé čo sme vlastne darovali. OS SR donedávna disponovali jednou protilietadlovou raketovou divíziou S-300 PMU a dvomi 3-dimenzionálnymi rádiolokátormi ST-68U. Možno podotknúť, že približne od roku 2010 samohybné odpaľovacie zariadenia majú namiesto štandardných štyroch rakiet iba dve. Toto bolo spôsobené nedostatkom upravených rakiet určených na použitie.

Takže otázka znie: zachráni tento dar Ukrajinu? Odpoveď je jednoduchá. Určite nie. Ďalšia otázka: pomôže tento krok Slovensku? Odpoveď. Určite nie. Skôr nám uškodí bezpečnostne a stratou autonómnej schopnosti chrániť si vzdušný priestor a kritickú infraštruktúru vlastnými prostriedkami.

Podotýkam, že Ukrajina vlastnila 250 kusov S-300, ktoré sú prevažne vyradené z bojovej činnosti, takže nepredpokladám, že 251. im pomôže. Za to určite bude jedným z prioritných záujmov ruskej strany.

Áno, naši predstavitelia sa tešia, že ich pochválil ich obľúbený, sám prezident Biden. Vidíte teda, kto je tým užitočným idiotom? A taktiež geograficky je ako prípadný vojenský cieľ bližšie Slovensko a nie USA. To si treba uvedomiť. O tomto by mali rozmýšľať naši predstavitelia. Ich však viac zaujímajú pochvaly spoza mora.

Ešte jeden aspekt chcem zvýrazniť. Obchodnú cenu daru, ktorá sa pohybuje na hranici 350 miliónov eur. Neobstojí, že sme to dostali v deblokáciach pri rozdelení. Do toho nerátam ceny rakiet. Čo to znamená? Že sme slovenského občana o tieto finančné prostriedky obrali. Toto tiež povedzte, pani prezidentka a pán premiér! Povedzte to občanovi, ktorý poctivo platí dane. Uvedomte si, že ste ich práve vyhodili z okna a Vaše rozhodnutie znižuje životnú úroveň hlavne tých, ktorí Vašu podporu a pomoc najviac potrebujú.

Rozhovor s generálom Viktorínom