REPUBLIKA podáva pomocnú ruku príslušníkom Ozbrojených síl SR


Povinné očkovanie v OS SR výrazne ovplyvňuje činnosť ich príslušníkov. Delenie vojenských profesionálov na dve skupiny je neodpustiteľnou chybou súčasnej vládnej garnitúry a vedenia Ministerstva obrany SR. Aj keď je vojenské prostredie špecifické, je potrebné brať do úvahy, že nie všetci sú stotožnení s danou povinnosťou.

“REPUBLIKA dôrazne vyzýva ministra obrany, aby všetkým, ktorí z akýchkoľvek dôvodov nechcú absolvovať nepriamo nariaďovanú vakcináciu, zabezpečil spôsob akým naplniť mnohoročné pracovné kontrakty spôsobom, aby nedošlo k porušeniu zmluvných podmienok zo strany zamestnávateľa.

Vytvárajte predpoklady na spoločné pôsobenie príslušníkov OS SR, adekvátne pracovné podmienky bez nátlaku a nedeľte zložky na dve skupiny, čo narúša kohéziu a vnútorné vzťahy. Všetci, ktorí slúžia, nastupovali do OS SR s vedomím brániť zvrchovanú SR a jej občanov, preto nátlakové metódy na týchto odvážnych ľudí sú príčinou nespokojnosti a početných odchodov. Upozorňujeme, že len stmelené kolektívy dokážu plniť úlohy pri obrane republiky.

Preto Vás vyzývame k riešeniu tejto situácie tak, aby ste neoslabovali bojaschopnosť OS SR, ktoré aj napriek Vašej prítomnosti v rezorte požívajú vysokú podporu verejnosti. Pri ohrození územnej celistvosti SR nebude rozhodovať očkovanie, ani vývoj epidemiologickej situácie, ale schopnosť územnú celistvosť brániť.

Príslušníci OS SR, požadujte od svojich nadriadených a veliteľov, aby ste boli hodnotení na základe plnenia úloh a nie očkovania. V prípade nariadenia využite svoje právo o preskúmanie právnej relevantnosti nariadenia prostredníctvom inšpekcie MO SR, resp. prostredníctvom súdu”, píše brigádny generál v. v. Jozef VIKTORÍN.

Tu si môžete pohodlne stiahnuť vzor žiadosti o preskúmanie relevantnosti nariadenia inšpekciou MO SR: