Prieskum ECFR: Len každý desiaty Nemec si myslí, že žije v slobodnej krajine


Najslobodnejšie v Európe sa cítia Maďari. Len každý desiaty (!) Nemec si myslí, že žije v slobodnej krajine.

K týmto pozoruhodným záverom dospel prieskum The European Council on Foreign Relations, ktorý skúmal postoje občanov európskych krajín.

Štatistika je v nesúlade so slovami niektorých slovenských politikov, ktorí majú potrebu ospravedlňovať častokrát nelogické opatrenia voči vlastným občanom poukázaním na údajne všeobecnú spokojnosť a zhodu v štátoch, ktoré označujú za vyspelé, slobodné a demokratické spoločnosti.

V celej Európe len 22 percent (!) respondentov potvrdilo, že sa v každodennom živote cíti slobodne, čo znamená značný prepad oproti 64 percentám, ktoré sa cítili slobodne len nedávno, pred dvoma rokmi.