Podávame exemplárne trestné oznámenie na Krčméryho


“Spoločne s mojimi bratislavskými kolegami z hnutia Republika a advokátmi som podal na pseudo lekára a infektológa exemplárne trestné oznámenie, stačilo!

Tento človek zásadne ovplyvňuje a ovplyvňoval mienku ľudí ohľadom vírusu, či očkovania a svojimi výrokmi ich jednoznačne zviedol na zdravotné scestie!

Za svoje výroky, šírenie poplašných správ a korona neprávd musí byť riešený políciou a veríme, že neskôr aj súdmi!

Existuje dôvodné podozrenie, že opakovane a vedome naplnil paragraf 361, ods. 1, Zákon č. 300/2005 Z. z. spáchaním trestného činu šírenia poplašnej správy.

Veríme, že sa ľady pohnú a takýto ľudia už budú vzatí na zodpovednosť.”