Peter Pukan (REPUBLIKA): Postup pre voličov zo zahraničia


Informácia pre voličov Republiky, ktorí budú voliť zo zahraničia:

  • o voľbu poštou zo zahraničia musíte požiadať ministerstvo vnútra listinne alebo elektronicky NAJNESKÔR 9. augusta 2023
  • následne Vás Ministerstvo vnútra zapíše do „Zoznamu žiadateľov o voľbu poštou“ a na adresu miesta pobytu v cudzine Vám bude doručená zásielka s materiálmi na hlasovanie

‼️POZOR‼️ Pre úspešné uplatnenie voľby poštou musí byť návratná obálka voliča s hlasovacím lístkom doručená ministerstvu vnútra do piatka 29. septembra 2023 do 12.00 h.

Listom treba žiadosť posielať na adresu: Ministerstvo vnútra SR, odbor volieb, referenda a politických strán, Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, SLOVAK REPUBLIC