Peter Pukan (REPUBLIKA): Mier


MIER – slovo, či hodnota, ktorá je v každom čase nemenná. Či je to dnes počas bratovražednej vojny, ktorú riadia cudzie sily, alebo pred 78 rokmi, kedy našu krásnu Nitru oslobodila Červená armáda.

Pripomínať si dejinné udalosti je čoraz dôležitejšie. V dobe silnejúceho liberálneho fašizmu si musíme pripomínať hrôzy toho hitlerovského. Oslava oslobodenia je významná udalosť!

My, zo Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov, budeme tieto hodnoty chrániť. Históriu nezmeníte!

Ďakujeme Červenej armáde! Rusom, Ukrajincom, Uzbekom, Tatárom, Kozákom a ostatným národom vtedajšieho Sovietskeho zväzu za MIER a za slobodu!