Eduard Kočiš (REPUBLIKA): Venujeme sa problémom v zdravotníctve


Hnutie REPUBLIKA včera nie len hlasovalo, ale sa aj aktívne zapojilo do rozpravy k uzneseniu o riešení problémov v zdravotníctve.

Podľa môjmu názoru je najpálčivejším a najväčším problémom zdravotníctva nedostatok kvalitných a kvalifikovaných zdravotných sestier, ktorých chýba v systéme skoro 15 000.

Je nutnosťou, priam nevyhnutnosťou zmeniť školský vzdelávací systém a dĺžku štúdia na stredných zdravotníckych školách, nakoľko bez kvalifikovaného nižšieho a stredného zdravotníckeho personálu, je slovenské zdravotníctvo odsúdené na zánik a beznádej.