Peter Marček (REPUBLIKA): Vláda prijíma usmernenia bez sily zákona, ktoré nemožno vyžadovať


Podľa usmernenia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky k testovaniu pacientov, zamestnancov a osôb zúčastňujúcich sa praktickej odbornej prípravy v ústavných zdravotníckych zariadeniach (nemocniciach), poliklinikách, zdravotných strediskách združujúcich zdravotnícke zariadenia ambulantnej zdravotnej starostlivosti a ambulanciách sa vyššie uvedeným osobám (pacienti, zdravotnícki pracovníci, študenti, návštevy pacientov) ukladajú povinnosti, ktoré sa týkajú testovania, avšak nejde o právny predpis, ktorý má silu zákona.

Preto uvedené povinnosti nemožno vyžadovať od zdravotníckych pracovníkov, ani však od pacientov. Zamestnávateľ, ktorým je nemocnica alebo iné zariadenie, nemôže neumožniť vstup zdravotníckeho pracovníka na pracovisko, rovnako tiež, ak rodina príde navštíviť pacienta, nemôžu mu zakázať vstup. Prečo? Lebo povinnosti možno v demokratickom štáte ukladať iba na základe zákona.

Oveľa zvláštnejšie však vyznieva v časti 3.6 Vstup zamestnancov PZS na pracovisko, v ktorom odsek 4 ustanovuje:

(4) V prípade nedostatku zdravotníckych pracovníkov v ÚZZ (ústavnej zdravotníckom zariadení), ak je potrebné podať neodkladnú zdravotnú starostlivosť a nie je možné zabezpečiť iného zdravotníckeho pracovníka negatívneho na ochorenie COVID-19 ani z okolitých ÚZZ, môže bez ohľadu na to, či sa jedná o zaočkovaného alebo nezaočkovaného asymptomatického zdravotníckeho pracovníka s potvrdeným ochorením COVID-19 poskytovať takúto zdravotnú starostlivosť pacientom s potvrdeným ochorením COVID-19 za podmienok určených v „Usmernení hlavného hygienika Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 (11. aktualizácia)“.

Teda jednoducho, prijímame usmernenie, ktoré nemá silu zákona, nie je právne vynútiteľné a ukladáme ním prísne schémy testovania na COVID- 19, na strane druhej umožníme, ak nás nebude mať kto ošetrovať z okolitých nemocníc, aj ošetrenie zdravotníckym pracovníkom, ktorý je chorý na COVID-19… za podmienky, že ošetruje rovnako chorého pacienta na COVID-19… nie je to absurdné?

Namiesto systémových zmien, ktoré nás pripravia na zvládnutie pandémie, na konci dňa dovolíme, aby chorý lekár, sestra ošetrovali chorého pacienta… veď aj taký zdravotnícky pracovník sa musí dopraviť do práce. A cestou nebude šíriť COVID-19? Už nám v usmernení chýba iba ošetrovanie covidového pacienta covidovým pacientom…