Peter Marček (REPUBLIKA) o dvojakom metri a osobnej skúsenosti


Facebooková stránka Polície SR a následne agentúra TASR priniesli správu, že Národná kriminálna agentúra (NAKA) vyšetruje prípad obchodnej prevádzky vo Svite, v okrese Poprad, ktorá zakázala vstup do svojich priestorov všetkým utečencom z Ukrajiny.

Obchod obmedzenie argumentoval rizikom prenosu nebezpečných ochorení ako HIV či tuberkulózy. Polícia informuje, že vyšetrovateľ NAKA prípad prevzal začiatkom apríla ako podozrenie zo spáchania zločinu apartheidu a diskriminácie skupiny osôb: “Vo veci vedie trestné stíhanie, boli vykonané prvotné úkony a zatiaľ nikoho neobvinil. V uvedenej trestnej veci aktuálne prebieha vyšetrovanie,” uviedla polícia s tým, že viac informácií v tomto štádiu vyšetrovania nie je možné poskytnúť.

Začatie vyšetrovania v danej veci mi pripomenulo vlastnú negatívnu skúsenosť s názorovým apartheidom, kedy rovnako prevádzka istej kaviarne v Bratislave zaujala voči mojej osobe rovnaký odmietavý prístup obsluhy, ktorý mohol naplniť skutkovú podstatu trestného činu segregácie a apartheidu s podozrením v súbehu na šírenie nenávisti, prenasledovanie a diskrimináciu kvôli iným názorom, než má majiteľ danej prevádzky.

Mám za to, že aj v mojom prípade došlo k naplneniu viacerých skutkových podstát trestných činov… A tiež k porušeniu mojich ústavných práv, ktoré má štát povinnosť chrániť a zabezpečiť ich uplatnenie pre všetkých občanov rovnako, alebo na zabezpečenie právnej istoty a právneho štátu vykonať OČTK príslušné opatrenia na postihnutie toho, kto takýto skutok pácha.

Mám za to, že došlo k porušeniu ústavného článku:
2, ods.(3) – „Každý môže konať, čo nie je zákonom zakázané, a nikoho nemožno nútiť, aby konal niečo, čo zákon neukladá“. V mojom prípade došlo k nezákonnému núteniu opustenia prevádzky a odmietnutiu obslúženia… Pripomína, že podľa Čl. 12 „Ľudia sú slobodní a rovní v dôstojnosti i v právach. Základné práva a slobody sú neodňateľné, nescudziteľné, nepremlčateľné a nezrušiteľné,“ takže nepoznajú nijaký názorovú výnimku a nerovnakého prístupu k zákazníkovi (občanovi) z dôvodu nesúhlasu s jeho názormi alebo presvedčením, čo môže naplniť skutkovú podstatu tr.činu Podnecovania… k nenávisti (§424), a to tým, že došlo k verejnému podnecovaniu k obmedzovaniu mojich práv a slobôd majiteľom prevádzky cez obsluhujúci personál…

Taktiež mohlo dôjsť k naplneniu skutkovej podstaty trestného činu podľa §424a (apartheidu a diskriminácie) uplatňovaním názorového apartheidu cez systematickú diskrimináciu skupiny osôb (s iným názorom, než má majiteľ prevádzky).

Ak teda polícia a špeciálne NAKA začali úkony pre odmietnutie vstupu skupine osôb do prevádzky, pýtam sa, prečo OČTK rovnakým spôsobom nezasiahli a nekonali aj mojom prípade, a to ex offo, nakoľko som prípade podrobne opísal na sociálnej sieti a bol tiež medializovaný.

Alebo si majú občania SR snáď myslieť, že okrem politikov a elitných obvinených tento štát cez túto vládu a OČTK uplatňuje sám segregáciu a apartheid v prístupe k rovnakým právam a právnej ochrane svojich vlastných občanov, ktorí sú s našim štátom v právnom zväzku a štát cez vládu a orgány štátu má zabezpečiť rovnaký prístup k právam a povinnostiam, bez ohľadu na zmýšľanie či akúkoľvek inú orientáciu postihnutých osôb?

Alebo si majú Slováci snáď myslieť, že táto vláda “tejtokrajiny” ochraňuje špeciálne alebo podľa rovného práva len isté skupiny s istým statusom a bežný občan sa môže ako v totalitnom režime sťažovať a hľadať pomoc a ochranu na Lampárni?!