Lukáš Kopáč: Busta EÚ do každej dediny


Nový nápad Europarlamentu – Busta EÚ do každej dediny.

Liberálnym súdruhom v Európskom parlamentne už naozaj niet rady. A zdá sa, že ani pomoci. Už dnes sa bude hlasovať o Správe o vykonávaní opatrení zameraných na občiansku výchovu. Cieľom tejto správy je “zglajchšaltovať” výučbu občianskej výchovy v rámci celej EÚ.

Z návrhu priam cítiť veľkú obavu zo straty vplyvu EÚ a riešením má byť indoktrinácia a vštepovanie “európskych hodnôt” prostredníctvom školského systému. Priamy ideologicko – politický útok na deti. Vo vnútroštátnych učebných osnovách sa kladie vraj len malý dôraz na európske a globálne aspekty občianstva a preto treba konať.

Okrem rôznych typických bludoch o LGBTI, diskriminácii a rasizme, sa v bode 60 dočítate aj niečo, čo mi hlava stále neberie: Európsky parlament vyzýva Komisiu, aby zvážila možnosť podporiť vytvorenie pamätníka Európskej únie v každej obci v členských štátoch, ktorý by občanom poskytol vizuálny symbol európskej integrácie

Busty EÚ v každej dedine je presne to, čo občania členských štátov aktuálne potrebujú zo všetkého najviac. K svetlejším zajtrajškom už chýba iba povinný sprievod na 1. mája.