Miroslav Suja (REPUBLIKA): Zhoršujúci sa stav zdravotníctva treba riešiť na úrovni samosprávneho kraja!


Ďalším problémom, ktorý je potrebné riešiť aj na úrovni kraja je stále sa zhoršujúci stav zdravotníctva. Kraj má možnosti aj zdroje, aby túto situáciu mohol riešiť. Nespoliehajme sa len na šát.