Miroslav Suja (REPUBLIKA): Budaj blokuje veľmi dôležité investície!


Minister Budaj blokuje z vymyslených dôvodov dôležité investície, akými je výstavba kanalizácií, čističiek odpadových vôd alebo vodovodov, ale radšej podporuje svojich ľudí.

Už je všetkým zrejmé, prečo Erik Baláž tak bojoval za prevod správy pozemkov z Ministerstva pôdohospodárstva pod Ministerstvo životného prostredia.

#REPUBLIKA