Miroslav Heredoš (REPUBLIKA): Voľná zóna ide do boja


“Toto sú slová ministra Lengvarského, dobre si ich vypočujte – COVID AUTOMAT MÁ ODPORÚČACÍ CHARAKTER !!!! Počujete to ???

COVID AUTOMAT nie je navyše ani zákonom schválený automat v NR SR, nie je to ani nariadenie vlády, je to uznesenie vlády. Uznesenie vlády !!! A podľa člena vlády má – veľmi správne – ODPORÚČACÍ CHARAKTER.

Bod po bode od augusta tvrdím rovnaké veci, a krok po kroku sme vystavali skvelú iniciatívu VOĽNÁ ZÓNA, ktorá stojí na strane pravdy; zdravého rozumu a hlavne zákonov! Nedovolíme šliapať po občanoch a ich právach!

Preto ideme do poriadneho boja, informácie ako a kedy už čoskoro.”