Miroslav Heredoš (REPUBLIKA): Sme proti povinnému očkovaniu detí


Ako občania, otcovia a matky sme v hnutí REPUBLIKA proti povinnému očkovaniu detí. Deti sú dar od Boha a ich imunitu a zdravie musíme ako rodičia chrániť prirodzenou cestou, nie prostredníctvom mRNA vakcín

Rovnako ako my, aj šéf nemeckej Stálej očkovacej komisie (STIKO) Thomas Mertens – otec 7 ročnej dcéry – má rovnaký názor ako my; uviedol, že aj keby EMA schválila očkovanie detí od 5 rokov, sám by ich očkovať nikdy nedal. EMA to aj urobila a jeho názor sa nezmenil! Mertensova komisia je nezávislým poradným orgánom Inštitútu Roberta Kocha, čiže zastáva celkom významné postavenie.

Rovnako vyrovnané názory zaznievajú aj v slovenskej spoločnosti od rôznych odborníkov, ktorých systém a mainstream osočuje. K takýmto vyrovnaným názorom sa hlási aj naše hnutie REPUBLIKA, moji kolegovia a ja osobne ako otec 8 ročnej dcéry.

S láskavým dovolením RNDr. Jána Baránka, ktorý petíciu spravuje s lekárskou kapacitou MUDr. Jánom Lakotom, CSc., chceme preto verejne podporiť a požiadať Vás ako občanov o široké zdieľanie a podpísanie Petície proti vakcinácii detí a mládeže do 18 rokov experimentálnymi vakcínami proti COVID 19, ktorú chceme ako podporovať. Musíme ísť do boja!

Petícia má už skoro 9000 podpisov a aj prostredníctvom nej budeme bojovať proti povinnému očkovaniu detí! Prosím zdieľajte ju a podpisujte, cieľ je získať 100 000 podpisov a získať aj občiansku silu!

Tak isto Vás chceme, občania, poprosiť o podporu a zdieľanie pre petíciu nášho kolegu JUDr. Lukáša Machalu, ktorý bojuje s nami proti povinnému očkovaniu “a priori”; petícia má názov Petícia proti povinnému očkovaniu.

Má už vyše 56 000 podpisov a prosíme aj o jej podporu, cieľ je rovnako, získať 100 000 podpisov na ďalší boj!

Občania, rodičia, otcovia a matky – prosíme Vás, zachovajte si triezvy úsudok ohľadom vakcinácie detí, nepodľahnite mediálnym tlakom a tí z Vás, ktorí sú dôverčiví – prosíme, overujte si všetko. Jedná sa o vážnu vec a vážny zásah do zdravia a imunity Vašich detí!

Naše deti musíme ochrániť!

Naše ďalšie kroky v boji za naše deti oznámim v priebehu dní!