Milan Uhrík (REPUBLIKA): Zvrátené rozhodnutie sudcu v Kežmarku


20 000 eur ako odškodné Sabakovi, zaplatiť do 3 dní! Za to, že Milan Mazurek nazval Sabaku “covidovým prorokom”

Súdy už vydávajú rozhodnutia bez pojednávania, bez možnosti vyjadriť sa, bez možnosti obhájiť svoj názor. A odvolanie nemá odkladný účinok…

Áno priatelia, žijeme v plnohodnotnom novodobom fašizme. Právny štát už vláda úplne zlomila cez koleno. Snažia sa umlčať a zastrašiť každého s iným názorom. Hnev ľudí sa im však vracia ako bumerang, ktorý ich skôr či neskôr zrazí na kolená.