Milan Uhrík (REPUBLIKA): Vítam v REPUBLIKE skúseného ekonóma Ing. Ladislava Lysáka, DrSc.


Doktor Lysák patrí k špičkovým národohospodárom na Slovensku. 15 rokov pôsobil ako riaditeľ a vedúci vedecký pracovník Ústavu ekonomiky a riadenia priemyslu v Bratislave.

Ako veľvyslanec SR v Indii získal svetové diplomatické skúsenosti. Následne 15 rokov prednášal na Fakulte medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave, bol spoluzakladateľom Nezávislého združenia ekonómov Slovenska, viedol Národohospodársky výbor Matice Slovenskej, atď.

Spolu s tímom ďalších odborníkov v REPUBLIKE bude vypracovávať náš program hospodárskej obnovy SR, s dôrazom na podporu sebestačnosti a využitie rastúceho ekonomického potenciálu euro-ázijského priestoru, keďže nad Západom vedeným diletantskými vládami sa začínajú sťahovať mračná.

Doktora Lysáka nejdem ani len porovnávať so súčasnými ministrami financií alebo hospodárstva, pretože tí sú v porovnaní s jeho odbornosťou a skúsenosťami len nepodarení učni.

Vítam v REPUBLIKE skúseného ekonóma Ing…. – Milan Uhrík • Republika | Facebook