Milan Uhrík (REPUBLIKA): Tretie “pohlavie X” je oficiálne používané už aj na Slovensku


Ministerstvo vnútra nám potvrdilo, že tretie pohlavie (tzv. pohlavie X) je oficiálne používané už aj na Slovensku

Pred dvomi rokmi schválila EÚ nariadenie o pravidlách pre vydávanie občianskych preukazov. Členské štáty dostali možnosť rozhodnúť sa, či na občianske preukazy budú uvádzať aj rod osoby. A ak sa rozhodnú uvádzať rod osoby na občianskom, tak by mali použiť špecifikáciu 3 rodov – muž, žena a rod X (nariadenie prikladám v komentári).

Zisťovali sme, ako sa s týmto nariadením vysporiadala slovenská vláda. A čuduj sa svete, ministerstvo vnútra nám potvrdilo, že na slovenských dokladoch sa uvádzajú 3 pohlavia F, M a X.

Takéto niečo považujeme za absolútne neakceptovateľné a žiadame ministra vnútra Mikulca a akože konzervatívneho premiéra Hegera o vysvetlenie: Prečo sa na slovenských dokladoch používa X-té pohlavie?!

Samozrejme ich verejne žiadame aj o okamžitú nápravu a ZASTAVENIE tejto bláznivej praxe.

Pre porovnanie, Poľsko toto uvádzanie 3. pohlavia na doklady rezolútne odmietlo.