Generál Jozef Viktorín (REPUBLIKA): To skutočne? Sponzori majú zastúpiť štát?


K nie veľmi presvedčivému vystúpeniu ministra obrany J. Naďa sa vyjadril J. Viktorín nasledovne:

“Perlenie ministra obrany nemá konca kraja. Dnes v Exprese okrem iného povedal, že pri svojej ceste do USA v najbližšom čase navštívi aj firmu Lockheed Martin Corporation, ktorá sa podieľa na dodávaní stíhačiek F-16.

Parafrázujem myšlienku ministra: vraj ich poprosí o podporu Leteckých opravovní Trenčín a taktiež o nejaké sponzorstvo pre Vojenskú nemocnicu Ružomberok alebo múzeum SNP.

Pán minister, chcete nahrádzať úlohy štátu sponzormi a vytvárať si alibi k nákupu (nielen) lietadiel? Keby ste nemíňali verejné zdroje, DVE MILIARDY na modernizáciu, tak by bolo aj na nemocnicu, na múzeum a aj na ďalšie veci v prospech všetkých občanov.”