Milan Uhrík (REPUBLIKA): Nebudeme čušať! Nech nás je počuť!


Nie, nebudeme len čušať a mlčky sa prizerať ako vláda ožobračuje ľudí, ako vám berú slobodu, ako sabotujú jedno referendum za druhým a ako ťahajú Slovensko do vojny

❌️Odpor ľudí rastie ✊️, protinárodná vláda Hegera visí na vlásku.

Nepoľavíme, kým ich nevyženieme! Držte s nami. 🇸🇰 Republika