Milan Mazurek (REPUBLIKA): Ľudia majú právo odvolať túto totalitnú vládu!


Poslanec SAS Dostál dnes v parlamente tvrdo kritizoval opozičný návrh, ktorým by sa umožnilo v pléne rokovať o zmene Ústavy, na základe ktorej by mohla NR SR uznesením vyhlásiť referendum o skrátení volebného obdobia a premôcť tak nevôľu a zamietavý postoj prezidentky a Ústavného súdu

Dostál a jeho kolegovia nám vyčítali, že si dovoľujeme žiadať zmenu pravidiel, keď sa nám roky platné zákony “zrazu” nepáčia. Toto pokrytectvo som nemohol nechať bez odozvy, pretože je to práve táto vláda, ktorá chaoticky, zo dňa na deň mení akékoľvek rokmi zaužívané pravidlo, ktoré im prekríži cesty. A v ich totalitnom ťažení nevynechali ani Ústavu a ústavné zákony, ktoré znetvorili nevýslovným spôsobom a navyše pomocou bezprecedentnej procedúry.