Milan Mazurek (REPUBLIKA): KDH sú pohromou pre Prešovský kraj a boli by pohromou pre Slovensko


Arogancia KDH nemá hraníc… Sú pohromou pre Prešovský kraj a boli by pohromou pre Slovensko

Dnes zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja schválilo ďalší úver v hodnote až 30 miliónov eur a popri tom ďalšie menšie úvery v hodnote státisícov..

Predseda KDH tak pokračuje v politike nekonečného zadlžovania, ktoré postupne zákonite musí kraj priviesť na dno. Žiť na dlh sa dá len dočasne a v istej miere. Majerský však mieru stratil alebo ju nikdy nemal.

Nesmieme dovoliť, aby sa KDH dostalo do parlamentu a už za žiadnych okolností nie, aby sa stalo súčasťou ďalšej vlády. Inak katastrofa, ktorú dnes zažívame, a ktorú vidí Prešovský samosprávny kraj, bude iba pokračovať.