Milan Mazurek (REPUBLIKA): Ak im to dovolíme, sloboda skončila !


✅ Navrhli sme zaviesť právo na hotovosť priamo do Ústavy Slovenskej republiky. Neexistuje totiž iná možnosť, ako sa efektívne brániť nastávajúcej digitálnej totalite, ktorá je so všetkými chválospevmi zavádzaná z najvyšších mocenských pozícií.

👎 EÚ, USA, Rusko, Čína… Všetky mocnosti digitalizujú svoje meny, pretože im to dáva do rúk zbraň, o akej sa ani Orwellovi nesnívalo. Doteraz nepredstaviteľnú formu digitálnej kontroly celej svojej populácie. Ruka v ruke so zavádzaním digitálnych mien totiž ide aj rušenie a obmedzovanie hotovostných platieb.

⛔ Teoretici totalitnej svetovlády na 🪙Svetovom ekonomickom fóre otvorene presadzujú obmedzovanie a rušenie hotovosti. Ak však vo svete bez hotovosti prestaneme poslúchať vládne príkazy, jednoducho nám vypnú účet a nekúpime si už ani len jedlo. To je desivá vízia, ktorú si už odskúšali na protestujúcich kamionistoch v Kanade.

💪 My túto zvrátenú totalitu odmietame. Nikoho neobmedzujeme a nikomu nebránime platiť kartou, hodinkami, nálepkami atď. Chceme však, aby Ústava garantovala každému občanovi jeho právo platiť hotovosťou. Chránime tak slobodu nás všetkých.Hnutie REPUBLIKA 🇸🇰