Jozef Viktorín (REPUBLIKA): Morálka verzus peniaze


Tak nemecká výzbroj pre Ukrajinu je už v Michalovciach, kde budú prebiehať jej opravy. Ministerstvo obrany SR tvrdí, že nám nič nehrozí a že rovnaký modus operandi funguje na Litve.

Takže páni, doštudujte si kedy je ohrozená bezpečnosť a kedy to prispieva obrannému priemyslu. Pomôžem Vám. Sú dve roviny posudzovania: vojnový konflikt a mierová doba. Aj toto vyjadrenie MO SR svedčí o absolútnej vojenskej negramotnosti. Či chcem alebo nechcem, tá negramotnosť sa plne dotýka ministra Naďa.

Lebo tu sa pýtam. Prečo sa vojenská technika pre Ukrajinu neopravuje v samotnom Nemecku? Nemajú odborníkov? Vedeli by tam prísť. Takže nesúhlasím, že nám nič nehrozí. V prípade eskalácie napätia bude SR nielen administratívne, ale aj reálne nepriateľskou krajinou, a to nie je dobrá sprava pre občanov.

To, že je náš vzdušný priestor chránený, ako tvrdí MO SR, je len hra so slovami a ako tá ochrana funguje sme videli pri dopade ukrajinskej rakety na poľské územie. Preto prázdne slová nedôveryhodných vládnych politikov sú presvedčivé ako vláda sama. Už konečne netrepte a nezavádzajte pán minister a nenavádzajte na to ani Vašich kolegov. Je to minimálne nemorálne.