Milan Mazurek (REPUBLIKA): Aj zvieratkám vieme pomôcť prežiť bezpečnejší život.


➡️ Prešovský samosprávny kraj a jeho obyvateľov trápi obrovské množstvo problémov, ktoré som pripravený spolu s mojim tímom riešiť, s nasadením plných síl.

➡️ Netreba si však zatvárať oči ani pred zbytočným utrpením bezbranných zvierat, ktoré nemá v 21. storočí čo hľadať.

✔️ Ako jediný zo všetkých kandidátov vám dávam svoje slovo, že podporím všetky zmysluplné organizácie, ktoré zachraňujú týrané zvieratá. A to z dotačných schém kraja, ako aj osobným angažovaním sa v danej problematike. 💪

👍 Aj hlas trpiacich zvierat musí byť vypočutý.