Marián Ďuriš (REPUBLIKA): Rusko pred parlamentnými voľbami


Už zanedlho sa v Rusku uskutočnia voľby, v ktorých občania zvolia 450 poslancov Štátnej dumy, dolnej komory Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie. Voľby sú poznačené nielen obvyklou predvolebnou vravou, ale aj mimoriadnymi udalosťami a nápadmi.

Predvolebná diskusia sa dotýka najmä vnútorných a sociálno-ekonomických tém ako ekonomika, školstvo a zdravotníctvo, prípadne otázok nového hospodárskeho modelu

📌 Voľby prebiehajú v kontexte riadenia epidémie a odmietania produktov farmaceutických firiem domácim obyvateľstvom (očkovaných je 24% populácie)

📌 Politický súboj je regulovaný aplikáciou zákona o zahraničných agentoch na kandidátov a médiá, obmedzením medzinárodného monitoringu a ďalšími krokmi v snahe obmedziť vonkajšie ovplyvňovanie volieb

📌 Prezident Vladimir Putin nariadil vyplatiť dôchodcom, policajtom a vojakom mimoriadne penzie 10-15 tisíc rubľov z administratívnych zdrojov

📌 Sľúbil viac finančných prostriedkov na výstavbu ciest a podporil zákaz exportu niektorých druhov dreva od januára 2022

📌 Zaujímavosťou je, že hoci Vladimir Putin pred 20 rokmi pomohol založiť stranu Jednotné Rusko, nikdy nebol jej členom

📌 Sibírsky rodák a minister obrany Sergej Šojgu prišiel s iniciatívou regionálneho rozvoja v podobe výstavby 5 nových moderných miest na Sibíri do roku 2030. Malo by ísť o priemyselné a vedecko-výskumné centrá do 1 milióna obyvateľov, ktoré by vyrástli na hotovej základnej infraštruktúre zo starších plánov. Sibírsky federálny okruh vykazuje napriek geograficky centrálnej polohe radu charakteristík periférie a podobné iniciatívy by mu mohli pomôcť. Realizácia ambiciózneho plánu je zatiaľ otázna od ľudských zdrojov až po investície

📌 O vytvorení 300-tisícového mesta s názvom Sputnik neďaleko Vladivostoku už bola podpísaná dohoda. Rozvojová plocha je 925 hektárov a plánuje sa výstavba 2,8 milióna metrov štvorcových bytov. Na rozvoj mestského prostredia sa využije program štátnej podpory

📌 Plány odrážajú riešenie nerovnomerného rozloženia v rámci demografie, ekonomiky, infraštruktúry, distribúcie príjmov a sociálneho rozvoja vzhľadom na obrovskú rozlohu a kultúrnu diverzitu. Oblasť Ďalekého východu má takisto okrajové rysy a stretáva sa s demografickým problémom v priamom susedstve s dynamickou Čínou

📌 Česká expertka Veronika Sušová-Salminen trefne píše, že s pozvoľným ústupom fosílnych palív sa súčasné Rusko môže ocitnúť v situácii, ktorá bude vyžadovať zmeny v hospodárskom modeli štátu (zameraného na nerastné bohatstvo) a hľadanie odvahy pre modernú, inovatívnu ekonomiku, ktorá stojí aj na pridanej hodnote

📌 Minister Šojgu potvrdil, že rozvoj najmenej rozvinutých regiónov je jedna z najdôležitejších úloh súčasnosti, ktorá má polarizujúci potenciál. Takisto poznamenal, že hlavnými hrozbami pre Rusko dnes nie sú hrozby vonkajšieho charakteru (ktoré sú dobre identifikovateľné), ale vnútorné výzvy