Marián Ďuriš (REPUBLIKA) o slovách ministra zahraničných vecí k Dohode DCA


Po vyjadrení premiéra a veľvyslankyne USA o tom, že je správne podpísať dohodu DCA a odovzdať nielen dve slovenské letiská do amerických rúk, sa tiež objavilo vyjadrenie ministra zahraničných vecí Slovenskej republiky v znení: „Vďaka Eduard Heger – predseda vlády SR za jasný postoj. Ten je dôležitý práve teraz keď ide o bezpečnosť krajiny a argumenty sú prehlušené bludmi a výkrikmi tých, ktorí sa nevedia zmieriť s tým, že Slovensko je súčasťou slobodného sveta. O to smutnejšie je, že sa s bezpečnosťou opäť raz politikárči. Ale v zásade nás to neprekvapuje v situácii, keď sa tu roky manipuluje verejná mienka a krajina, ktorá garantuje našu bezpečnosť a obranu, sa vedome vykresľuje ako hrozba. Nevadí, aspoň bude zase raz príležitosť vysvetľovať súvislosti. Ďakujem každému, kto pri tejto dôležitej téme bude ochotný načúvať.“

Rozmeňme si to na drobné:

📌 1. Minister ďakuje premiérovi za „jasný postoj“. Čo premiér povedal? Že ide o štandardnú rámcovú zmluvu, rovnakú má Poľsko a Maďarsko a iné vraj hovorí len ten, čo „buď túto zmluvu nečítal, alebo zámerne zavádza.“ Vláda, ktorej neverí 80% ľudí, sa tak spolieha na to, že tieto zmluvy čítať nebudeme, čo sa mýli.

Všetko dôležité a overiteľné o Dohode je uvedené tu: 

https://www.facebook.com/photo?fbid=215151240775116&set=a.156409433315964

A zmluvy Poľska a Maďarska? Rovnaké samozrejme nie sú. Poliaci si vyjednali osobitné ustanovenie k sporu o trestnoprávnu jurisdikciu, precizáciu viacerých aspektov alebo právo prieskumu a preverenia platnosti osvedčenia v súvislosti so spáchaním trestných činov príslušníkmi ozbrojených síl USA. Maďarsko sa nevzdalo jurisdikcie týkajúcej sa nárokov nad rámec NATO SOFA a ponechali si tiež právo prieskumu osvedčenia americkej autority k vzniku nárokov a k trestnoprávnej právomoci. Ďakuje náš minister zahraničných vecí premiérovi za to, že nevie o zmluvách takmer nič? Alebo vie a zámerne sa obsahu nedotýka, aby sa nezistila skutočnosť?

📌 2. Minister píše, že tento proces prebieha „práve teraz keď ide o bezpečnosť krajiny“, čím vytvára zdanie naliehavej situácie, v ktorej netreba nič skúmať, ale rovno podpisovať.

📌 3. Argumenty sú údajne „prehlušené bludmi a výkrikmi tých, ktorí sa nevedia zmieriť s tým, že Slovensko je súčasťou slobodného sveta“. Po prvé, najprv by musel nejaký argument zaznieť. Po druhé, má byť znakom slobodného sveta prítomnosť cudzej armády a fakt, že podpisom dohody jej udeľujeme právnu a operačnú autonómiu (v preklade, že si bude môcť robiť, čo chce)?

📌 4. Ak sa hovorí o manipulácii verejnou mienkou, bolo by vhodné pripomenúť ktoré spravodajstvá a televízie sú najsledovanejšie a najčítanejšie, a teda majú najväčší vplyv na formovanie verejnej mienky. Pre niektorých môže byť teda záhadou prečo drvivá väčšina z nich informuje o dohode výhradne v pozitívnom svetle, rovnako bez zmienky o obsahu. Kým sa tu potom „roky manipuluje verejná mienka“?

📌 5. Ak minister tvrdí, že „bude zase raz príležitosť vysvetľovať súvislosti“, prečo od oznámenia dohody 14. decembra 2021 žiadne vysvetľovanie súvislostí nenastalo?

📌 6. V závere pán minister ďakuje „každému, kto pri tejto dôležitej téme bude ochotný načúvať“. Kto však bude schopný načúvať novinárom a predstaviteľom vlády, z ktorých zatiaľ nikto nepovedal nič o obsahu a ak niečo povedal, tak len dobre zabalený slogan, že príchod amerického personálu k nám je výhodný? V čom? Len ďalší „double-cross“…

Bolo by vhodné pre orientáciu v problematike, aby bývalého veľvyslanca v Spojených štátoch a súčasného ministra zahraničných vecí, ako aj pána premiéra, ktorý distribuoval vodku pre americký trh, poučili ich poradné tímy o skutočnom obsahu dohody (DCA), a teda aby zaujali adekvátny, realistický postoj. Občanovi sa totiž nebude pozdávať zaťahovanie Slovenskej republiky do cudzích vojenských dobrodružstiev. Občanovi stačí prečítať z dohody pár riadkov a veľmi dobre vie, čo slovenský zmluvný partner odovzdáva a čo americký partner berie.

Spoločné stanovisko našich odborných tímov pre zahraničné záležitosti a obrany jednoznačne znie, že predkladaný návrh dohody ODMIETAME v celom rozsahu pre zjavný rozpor s ústavnými princípmi a právami, ktoré sú zakotvené v Ústave SR a platnom právnom poriadku SR, ako aj možné trvalé a vážne poškodenie národných a štátnych záujmov Slovenskej republiky, ohrozenie integrity suverénneho právneho poriadku, ohrozenie bezpečnosti slovenských občanov, ako aj ohrozenie právnej istoty a mieru na našom území.