Marián Ďuriš (REPUBLIKA): EÚ chce vytvoriť nový úrad a zabrániť epidémiám


Európska komisia prichádza s návrhom ďalšieho byrokratického aparátu, ktorý Úniu údajne pripraví na budúce krízy.

Úlohy a právomoci nového orgánu 𝗛𝗲𝗮𝗹𝘁𝗵 𝗘𝗺𝗲𝗿𝗴𝗲𝗻𝗰𝘆 𝗽𝗿𝗲𝗽𝗮𝗿𝗲𝗱𝗻𝗲𝘀𝘀 𝗮𝗻𝗱 𝗥𝗲𝘀𝗽𝗼𝗻𝘀𝗲 𝗔𝘂𝘁𝗵𝗼𝗿𝗶𝘁𝘆 (𝗛𝗘𝗥𝗔) budú detailne uvedené v rozhodnutí po zasadnutí 27-členného kolégia komisárov. Podľa nich sa HERA stane kľúčový aktér pri posilňovaní schopnosti Európy predchádzať cezhraničným zdravotným núdzovým situáciám, odhaľovať ich a rýchlo reagovať. Zároveň prorocky predvídajú, že momentálna situácia „v oblasti verejného zdravia nie je posledná.“

Úrad má fungovať od 2022. Poveria ho „vývojom, výrobou, obstarávaním a spravodlivou distribúciou“ produktov farmaceutických firiem, lekárskeho vybavenia alebo ochranných prostriedkov, koordináciou medzi EÚ a členskými štátmi, riešením zraniteľností a strategických závislostí. Už sa teda viackrát nestane, že by nám nemeckí kolegovia „dočasne zadržali“ nedostatkový tovar (ako vlani), ktorý si Slovenská Republika objednala a zaplatila?

HERA bude veľkoryso financovaná. Európska komisia poskytla indikatívny rozpočet vo výške 6 miliárd eur a časť pochádza zo 750-miliardového balíka NextGenerationEU. Pri zriaďovaní novej agentúry mal byť Európsky parlament od rokovaní úplne odrezaný.

Zo skúsenosti a pozorovania možno predpokladať, že nové rozširovanie byrokracie s nadštandardnými mzdami pravdepodobne povedie k vyšším ziskom geopoliticky spriaznených firiem, tvorbe mohutných výročných správ a dokumentov pre vykázanie činnosti a hyperbolizácii hrozieb pre zdôvodnenie existencie úradu. Nechajme sa prekvapiť…