Lukáš Machala (Republika): Sloboda, rovnosť, bratstvo


“Také klišé, a predsa odveká túžba po lepšom človeku v spravodlivejšom a krajšom svete…

Sme svedkami DEVALVÁCIE hodnôt, tak sa na chvíľu stíšme a porozmýšľajme nad obsahom týchto slov. Zadefinujme si len tak pre seba, čo je to SLOBODA?

Je to legálna definícia? Heslo na plagáte? Nástroj politickej propagandy? Kamufláž pre riadené štátne prevraty a teroristické činy? Je to filozofická alebo metafyzická kategória? Už viete odpoveď? Nie?

Pre mňa je sloboda stav duše, stav mysle a citov. Každý deň ma moja osobná sloboda vie prekvapiť a som jej za to vďačný.

Ak sme slobodní a dokážeme slobodu vnímať všetkými zmyslami, mali by sme dokázať porozumieť aj tomu, čo je ROVNOSŤ.

Je to sociologická a politologická kategória, je to téza o utopickom svete, kde žijú seberovné bytosti. Rovnosť je poprením prirodzenej hierarchie, je protipólom slobody. Nesúhlasíte? Prečo? Čo nám ukazuje presadzovanie rovnosti v praxi? Podľa mňa čím väčšia snaha o rovnosť, tým výraznejšie sa objavujú nerovnosti v ľudskej spoločnosti.

Ak je sloboda nevyhnutná pre vývoj ľudskej bytosti a rovnosť je nutné pochopiť preto, aby sme zistili, že vlastne nič a nikto nie je rovnaký, ako máme chápať BRATSTVO?

Azda najbližšie k pochopeniu tohto vznešeného pojmu je pokrvná línia našich predkov. Tí nám odovzdali poznanie o slobode aj o rôznorodosti a ne-rovnosti ľudskej spoločnosti. Bratstvo je karmické puto, je to zväzok človeka so všehomírom. Naše prepojenie s vyššími aj nižšími bytosťami, naše miesto v jednote s vesmírom a jeho odhalenými aj skrytými zákonitosťami.

Prečo tu vlastne píšem hmlisté úvahy miesto jasných a úderných viet o dnešnej sebazničujúcej a trýznivej situácii ľudskej civilizácie, slovenské spoločenstvo nevynímajúc?

Asi preto, lebo len poznanie samého seba, nazretie do najhlbších zákutí bytia, nám ukáže pravdivú cestu. Nevnímajte slobodu, rovnosť a bratstvo ako nástroje moci a propagandistickú zbraň tých, čo sa vo vašom mene uchádzajú o verejné funkcie.

Myšlienky francúzskej revolúcie tieto pojmy tiež zneužili a v podstate od tých čias bola sloboda znásilnená tisíckrát, falošná rovnosť deklarovaná miliónkrát a bratstvo pošliapavané neustále…

Zahoďme pokrivený obraz buržoáznej demokracie. Je to klam, rovnako ako ďalšie polopravdy a fabulácie o akejsi vláde ľudu a imaginárnych, no v praxi nerealizovateľných PRÁVACH.

Jedinou cestou je vnútorná sloboda, ROVNOVÁHA duchovného a materiálneho sveta a dodržiavanie posvätného puta bytostí svetla.

Zahoďme falošnú modlu menom sloboda-rovnosť-bratstvo v duchu buržoáznej demokracie západného typu. Ako ľudské bytosti máme omnoho väčšiu silu, ako si myslíme. Stačí len úprimne, odvážne a súčasne s pokorou nazrieť do hĺbky svojej duše, priatelia.

Prízemné hádky, boje o moc, trhanie človečiny na kusy, utápanie sa v mamone, psychické, verbálne či fyzické násilie, hybridné, virtuálne či konvenčné vojny – sú len zdrojov negatívnej energie, zdrojom nášho oslabovania a sebadeštrukcie. A žiaľ, v politike sa tieto nešváry mnohonásobne kumulujú. Preto sú ľudia dnes dezorientovaní a vo všeobecnosti neveria politike a politikom.

Tieto slová venujem najmä tým, ktorí si o sebe myslia, že sú politikmi, ba dokonca niektorí blúznia o tom, že sú štátnikmi. Tak teda milé POLITIČKY a milí POLITICI – pracujte so svojou pokorou, buďte užitoční a zbavte sa pýchy a pocitu mesiášstva. Väčšinou vaše ľudské kvality preceňujete. A ak aj nejaké máte, nevyužívate ich na šírenie a presadzovanie dobra, ale len na podporu svojich egozáujmov a celkovo posilňovanie zla v rôznych podobách. Píšem to úprimne, lebo sám som viackrát podľahol dojmu, že som ten najmúdrejší a najšikovnejší…. jednoducho NAJ ….

A veru – nie som. Som len zrnko prachu v nekonečnom vesmíre. Poučený z vlastných omylov a posilnený vierou v univerzálne dobro píšem tieto riadky priateľsky. Adresujem ich s úmyslom, aby sme sa začali spoločne a v konštruktívnej atmosfére zamýšľať nad podstatou, nie nad marginálnymi banalitami našich vymyslených a umelo živených bublín. Tie nás už desaťročia držia v stereotypoch a omyloch. Je to BLUDNÝ KRUH, z ktorého treba raz a navždy vystúpiť.

TERAZ je ten SPRÁVNY ČAS.”